BCB Tryckeri & Media 

kvalitét & Miljö

Gör ett bra val för miljön. Välj ett Svanenmärkt tryckeri!

BCB Tryckeri & Media AB skall kännetecknas av tradition, bredd och ständig utveckling. Våra trycktjänster skall vara konkurrenskraftiga och levereras i rätt tid enligt våra kunders krav och förväntningar. Detta uppfyller vi genom ständig utveckling av verksamhetssystemet.
Vår verksamhet skall också kännetecknas av miljömedvetenhet. Vi skall minst uppfylla de lagar och andra krav som vi berörs av, och som kan relateras till våra miljöaspekter. Vi arbetar med ständiga förbättringar, och att förebygga förorening till mark, luft och vatten samt effektivisering av energiförbrukning.
BCB Tryckeri & Media AB är ett Svanencertifierat tryckeri sedan 2001.